Bilişim Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması

Şirketiniz bünyesindeki kişisel veri ve işleme faaliyeti ekibimiz tarafından ilgili mevzuata göre kontrol edilmekte ve mevzuata uyumlu hale getirilmektedir.

Bilişim Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması
Erdi Tırpan - Bilişim Hukuku ve KVKK
Erdi Tırpan Hukuk & Danışmanlık olarak veri koruma/mahremiyet uyum programı kapsamında şirketiniz bünyesindeki her türlü kişisel veri ve veri işleme faaliyeti ekibimiz tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilmekte ve mevzuata uyumlu hale getirilmektedir. Bahse konu program, ileride işlenecek verilerin de doğru bir şekilde kategorize edilmesi ve hukuka uygun olarak etkili bir şekilde işlenmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Şirket organizasyonunuzda yer alan, kişisel veri işleyen veya işleme ihtimali olan her birim ve sürekli muhatap olduğunuz, sizin adınıza ve hesabınıza veri işleme faaliyeti yürüten veri işleyenlerinizden birer yetkili ile çalışma grubu oluşturularak, mülakatlar gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmeler sonucunda işletmenizde tutulan kişiler veri kategorileri tespit edilmekte ve uyum için gerekli çalışmalara başlanmaktadır. Yerel mevzuat ışığında şirketinizin işlediği ve kişisel veri niteliğinde olan tüm veriler incelenerek envanter oluşturulmaktadır. Daha sonra ilgili diğer adımlar tamamlanarak kapsama girmeniz durumunda VERBİS kullanıcı kaydınız oluşturularak irtibat kişisi atanmakta ve kayıtlar girildikten sonra ilgili personellere eğitim verilerek uyum süreci tamamlanmaktadır.

Whatsapp Mesaj Gönder Hukuk Danışmanlık Ofisi