Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme hazırlanması, incelenmesi, hukuki görüş sunulması risk analizi ve sözleşmelerin müzakere süreçlerine katılım sağlanması konularında hizmet vermekteyiz.

Sözleşmeler Hukuku
Erdi Tırpan - Sözleşme Hukuku
Erdi Tırpan Hukuk & Danışmanlık olarak önleyici hukukun gerekliliğine inanıyor ve bu kapsamda uyuşmazlığa neden olabilecek potansiyel hukuki risklerin ortadan kaldırılması noktasında etkin çözümler üreterek riskinizi azaltıyor ve ticari işinizin sekteye uğramamasına katkıda bulunuyoruz.

Bu kapsamda özellikle farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimizin genel ve sektörel bazlı bağlı oldukları mevzuata tam bir uyum içinde faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak ve potansiyel idari soruşturmalar-incelemeler kapsamında karşılaşabilecekleri hukuki sorunları ve riskleri önlemek adına öncelikle risk tespiti yapıyor, ardından riskleri bertaraf edilmesi veya minimalize edilmesi ve sonrasında bu riskelrin risklerin denetlenmesi adına dâhili kontrol mekanizmalarının kurulması konularında hizmet sunuyoruz.

Mevzuat uyum çalışmaları ile birlikte ulusal ve uluslararası alanda yerli ve yabancı müvekkillerimize gerek özel kuruluşlar gerek kamu kurumları ile imzalanacak olan sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve incelenmesi, hukuki görüşlerin sunulması, var olan riskler bakımından detaylı bir hukuki rapor sunulması ve sözleşmelerin müzakere süreçlerine katılım sağlanması konularında hizmet vermekteyiz.

Ekibimiz, her türlü mal ve hizmet satın alınması ile ilgili sözleşmeler, kira sözleşmeleri, hisse devir, ortaklık, garanti, inşaat sözleşmeleri, leasing, yazılım, inhisari ve inhisari olmayan lisans, franchise, gizlilik, bayilik, dağıtım, tedarik, satış, satınalma, müşavirlik, danışmanlık, yatırım, ihale, yap işlet devret, adi ortaklık, inançlı temlik ve fiilen taksim ve paylaşım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere çeşitli sözleşmelerin hazırlanması, oluşturulması, müzakere edilmesi ve incelenmesi ile revize edilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olup, bu konularda hizmet vermektedir.

Whatsapp Mesaj Gönder Hukuk Danışmanlık Ofisi