Bireysel Başvuru ve AİHM

Kişilerin, haklarının kamu kurum ve kuruşları tarafından ihlal edilmesiyle ortaya çıkan hak ihlalleri ve mağduriyetlerin giderilmesi için süreci takip ediyoruz.

Bireysel Başvuru ve AİHM
Erdi Tırpan - Bireysel Başvuru ve AİHM
Erdi Tırpan Hukuk & Danışmanlık olarak; kişilerin, uluslarası sözleşmeler ve Anayasa tarafından güvence altına alınan haklarının bilincinde olarak, bu hakların kamu kurum ve kuruşları tarafından ihlal edilmesi neticesinde ortaya çıkan hak ihlalleri ve mağduriyetlerin giderilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunuyor, ihlallerin son bulması ve ortaya çıkan veya çıkması muhtemel maddi ve manevi zararların tazmini için süreci sonuna kadar takip ediyoruz.

İnsan hakları ihlallerine karşı iç hukukta çözüm sağlanamaması halinde son başvuru merci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’dir. Uzman ekibimiz ile AİHM başvurularının yapılması, başvuruların takibi ve sonuçlandırılması hususunda hizmet vermekteyiz.

Whatsapp Mesaj Gönder Hukuk Danışmanlık Ofisi