Faaliyet Alanları

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukukunu ilgilendiren hassas süreçleri müvekkillerimizin en az zarar ve hasarla atlatmaları için çözümler üretiyor, uyuşmazlıkları çözüyoruz.

İncele
Bilişim Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması

Bilişim Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması

Şirketiniz bünyesindeki kişisel veri ve işleme faaliyeti ekibimiz tarafından ilgili mevzuata göre kontrol edilmekte ve mevzuata uyumlu hale getirilmektedir.

İncele
Bireysel Başvuru ve AİHM

Bireysel Başvuru ve AİHM

Kişilerin, haklarının kamu kurum ve kuruşları tarafından ihlal edilmesiyle ortaya çıkan hak ihlalleri ve mağduriyetlerin giderilmesi için süreci takip ediyoruz.

İncele
Ceza ve İnfaz Hukuku

Ceza ve İnfaz Hukuku

Soruşturma evresinde savcılık nezdinde, kovuşturma evresinde ceza mahkemeleri nezdinde müvekkillerimize hizmet vermekte ve davaları yürütmekteyiz.

İncele
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Hakların korunması için tescil, takip ve uyuşmazlık çözümünü de kapsayan geniş bir alanda hizmet vermekteyiz.

İncele
Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Uyuşmazlık çözümü için tapu iptal tescil, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davalarını yürütüyor, gayrimenkul ve kira alanındaki sözleşmeleri hazırlıyoruz.

İncele
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Alacakların tahsili için; çek, senet ve adi alacakların takibi, borçluya ait malların haczi ve satışı işlemlerini yapmaktayız.

İncele
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uyuşmazlıkların doğmasından önce ve sonra tarafların hak kaybı engelleyecek nitelikte önleyici hukuk danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

İncele
Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapılması, sonrasında sigorta şirketleri veya karşı taraf aleyhine tazminat davaları açılması hususunda hizmet vermekteyiz.

İncele
Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme hazırlanması, incelenmesi, hukuki görüş sunulması risk analizi ve sözleşmelerin müzakere süreçlerine katılım sağlanması konularında hizmet vermekteyiz.

İncele
Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku alanında yoğun olarak çalışması ile Tırpan Hukuk & Danışmanlık, bu alanda özellikle uzmanlaşmıştır.

İncele
Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku ile ilgili her konuda ve uyuşmazlıkta tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri nezdinde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

İncele
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Uyuşmazlık çözümü için gerekli itiraz ve görüşmeleri yapıyor, vergi mahkemelerinde dava açarak uyuşmazlığı müvekkil lehine çözmek hususunda hizmet veriyoruz.

İncele
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Hizmetlerimiz arasında oturma izni, oturma izni uzatma, çalışma izni, çalışma izni yenileme, aile ikamet izni ve vatandaşlık başvuruları yer almaktadır.

İncele
Whatsapp Mesaj Gönder Hukuk Danışmanlık Ofisi