Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Uyuşmazlık çözümü için tapu iptal tescil, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davalarını yürütüyor, gayrimenkul ve kira alanındaki sözleşmeleri hazırlıyoruz.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku
Erdi Tırpan - Gayrimenkul ve Kira Hukuku
Toplumun hemen her bireyini ilgilendiren gayrimenkul hukuku oldukça geniş ve kapsamlı bir hukuk dalıdır. Yine toplumun büyük bir kısmı kiraya veren veya kiracı sıfatı ile kira hukukunda taraf olarak yer almaktadır.

Erdi Tırpan Hukuk & Danışmanlık olarak gayrimenkul hukuku alanında; tespit davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, ecrimisil davaları, elatmanın önlenmesi davaları, kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar, aidat takibi, önalım davaları, geçit hakkı davaları, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hazırlanması, kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları, tapu kaydının düzeltilmesi davaları, kadastro davaları, kamulaştırma davalarında hizmet sunmaktayız. Kira hukuku alanında ise başlıca kira tespit davaları, tahliye davaları, kira sözleşmesi hazırlama, kira sözleşmesine aykırılık nedeniyle hapis hakkı davalarında hizmet sunmaktayız.

Whatsapp Mesaj Gönder Hukuk Danışmanlık Ofisi