İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uyuşmazlıkların doğmasından önce ve sonra tarafların hak kaybı engelleyecek nitelikte önleyici hukuk danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Erdi Tırpan - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların her aşamasında; uyuşmazlıkların doğmasından önce tarafların hak kaybı engelleyecek nitelikte önleyici hukuk danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Bu kapsamda şirketlerin ve kurumların insan kaynakları birimlerine uygulamaya yönelik iş hukuku eğitimleri düzenliyor, istihdam öncesi ve istihdam sonrası takip edilmesi gereken prosedürler ve özlük dosyasında tutulması gereken bilgi ve belgeler hususunda gerekli bilgilendirmeleri ve takibi yaparak insan kaynakları birimi ile uyum içinde gerekli hukuki alt yapıyı hazır hale getiriyoruz.

Taraflar arasında uyuşmazlık doğduktan sonra da dava takibi ve uyuşmazlığın giderilmesine yönelik hizmet vermekteyiz. Dava öncesi veya dava sırasında mevcut uyuşmazlığı farklı yönlerden inceleyerek ve değerlendirerek dava sonunda verilmesi muhtemel kararlara yönelik gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz.

Whatsapp Mesaj Gönder Hukuk Danışmanlık Ofisi