Vergi Hukuku

Uyuşmazlık çözümü için gerekli itiraz ve görüşmeleri yapıyor, vergi mahkemelerinde dava açarak uyuşmazlığı müvekkil lehine çözmek hususunda hizmet veriyoruz.

Vergi Hukuku

Ülkemizdeki mevcut vergi mevzuatı son derece çeşitli, karmaşık ve değişkendir.

Söz konusu mevzuata göre yürütülen denetimler, soruşturmalar ve tahkikat sonucunda vergi mükellefleri aleyhine oldukça yüklü vergi cezaları veya tahakkukları doğmaktadır. Erdi Tırpan Hukuk & Danışmanlık olarak vergi ile ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma görüşmelerine katılıyor, uzlaşma görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazsa, uyuşmazlıkların çözümü için vergi mahkemesinde dava açarak söz konusu uyuşmazlığı müvekkil lehine çözmek hususunda hizmet veriyoruz.

Whatsapp Mesaj Gönder Hukuk Danışmanlık Ofisi