Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku alanında yoğun olarak çalışması ile Tırpan Hukuk & Danışmanlık, bu alanda özellikle uzmanlaşmıştır.

Şirketler ve Ticaret Hukuku
Erdi Tırpan - Şirketler ve Ticaret Hukuku
Müvekkil portföyünün büyük bir kısmı sermaye şirketleri ve diğer kurumsal yapılardan oluşan Erdi Tırpan Hukuk & Danışmanlık, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında yoğun olarak çalışması ile bu alanda özellikle uzmanlaşmıştır.

Bu kapsamda, şirketlerin kuruluş aşamasından, çıkış ve tasfiye aşamasına kadar yerli ve yabancı şirketlere hukuki destek sağlamakta ve sürekli danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Müvekkil şirketlerin ticari ve iktisadi hedeflerinin öneminin farkında olarak, bu hedeflere ulaşılması için müvekkillerin önüne çıkabilecek hukuki ve idari engelleri henüz bu engeller ile karşılaşmadan kaldırmak ve bu hedefler ile hukukun uyumunu sağlayarak güven içinde bu hedeflere ulaşılmasını sağlamaya yönelik hizmet sunmaktayız.

Şirketlere vermekte olduğumuz sürekli hukuki danışmanlık hizmetlerini başlıcaları şunlardır; şirketlerin iç hukuki düzenlemelerinin yapılması, arabuluculuk görüşmelerine katılım sağlanması, ihtarname, ihbarname ve diğer noter bildirimlerinin yapılması, sözlü ve/veya yazılı olarak hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması, kamu kurumları ile yapılacak olan yasal yazışmaların hukuken düzenlenmesi ve gerektiğinde kurumlarla yapılacak olan toplantılara katılım sağlanması, Türk mahkemelerinde görülen dava ve takiplerin olağan kanun yollarının takibi, sözleşmelerin hukuki yönden incelenmesi, değerlendirilmesi, revize edilmesi ve gerektiğinde yeni sözleşme hazırlanması, şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki güncel mevzuat değişiklikleri hakkında düzenli bilgilendirme yapılması.

Whatsapp Mesaj Gönder Hukuk Danışmanlık Ofisi