İcra ve İflas Hukuku

Alacakların tahsili için; çek, senet ve adi alacakların takibi, borçluya ait malların haczi ve satışı işlemlerini yapmaktayız.

İcra ve İflas Hukuku

Erdi Tırpan Hukuk & Danışmanlık

Müvekkillerimizin alacaklarının tahsili için icra takipleri başlatmak ve hacizler konulması ve gerektiğinde hacizli malların satılması için gerekli işlemleri yapmak, takip öncesi borçlunun mal varlığına ihtiyati haciz konulmasını sağlamak, icra takibi ile bağlantılı diğer hukuki ve cezai süreçleri yürütmek.

Whatsapp Mesaj Gönder Hukuk Danışmanlık Ofisi